• 12.jpg
 • 3.jpg
 • prawnik.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg

Rada Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów podczas ostatniej sesji w dniu 26 stycznia 2017 roku na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Pana Tadeusza Redera przygotowała i przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego nr 394, 615 i 618 mających na celu zabezpieczenie gruntów pod budowę drogi łączącej ul. Swojczycką z ul. Strachocińską korytarzem w ciągu ul. Bazaltowej i dalej wzdłuż linii kolejowej nr 292.

Jest to kontynuacja starań o budowę "Obwodnicy Swojczyc" (nazwa robocza) o którą wnioskujemy już od 2010 roku. Dwukrotnie w tej sprawie były składane wnioski do Biura Rozwoju Wrocławia - uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia (2010 i 2015 rok) jak również, wielokrotnie był to temat poruszany podczas prac zespołu biorącego udział w konsultacjach z Urzędem Miejskim i Urzędem Marszałkowskim - konsultacje transportowe, konsultacje w sprawie kolei aglomeracyjnej i inne w ramach Ruchu Rozwoju Wrocławia.

Zespół z ramienia Rady Osiedla biorący udział w konsultacjach: Renata Piwko Wolny, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz i Radosław Marek. 

Uzasadnienie:

W obliczu nowych licznych inwestycji mieszkaniowych na osiedlu Swojczyce oraz planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 292 wraz z przywróceniem regularnych połączeń, konieczne staje się wprowadzenie zmian w obecnym układzie komunikacyjnym osiedla.

Poprowadzenie nowej drogi korytarzem od ul. Bazaltowej do ul. Strachocińskiej równolegle po południowej stronie linii kolejowej będzie pełnić funkcję drogowej obwodnicy Swojczyc, która pozwoli ominąć dwa newralgiczne punkty przecięcia linii kolejowej z obecną drogą nr 455 jak również ominie część mieszkalną osiedla Swojczyce z liczną zabudową z przełomu XIX i XX wieku będącą w dużej części pod opieką konserwatora zabytków.

Poprawi to zdecydowanie płynność ruchu jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi. Stworzy również w przyszłości możliwość przedłużenia projektowanej/planowanej linii tramwajowej do Swojczyc, dalej do osiedli Strachocin i Wojnów.

Budowa równoległej przeprawy obok Mostu Strachocińskiego (lub w każdy inny sposób) w powiązaniu w przyszłości z trasą tramwajową do Wojnowa w pełni zaspokoiłaby potrzeby komunikacyjne mieszkańców tej części miasta i mogłaby być sfinansowana w podobny sposób jak obecnie projektowane nowe Mosty Chrobrego.

PEŁNY TEKST UCHWAŁY - WERSJA PDF


Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem