• img7.jpg
 • img3.jpg
 • img4.jpg
 • img10.jpg
 • img2.jpg
 • 23.jpg
 • img8.jpg
 • img6.jpg
 • 13.jpg
 • img1.jpg
 • img5.jpg
 • 12.jpg
 • img9.jpg

Pismo do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Wrocław

Wniosek o wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu miasta na rok 2014 - Włościańska sięgacze

Data 21.08.2013

Jednostka wnioskująca: RADA OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW

Nazwa zadania: Remont nawierzchni trzech sięgaczy ulicy Włościańskiej z zastosowaniem kostki betonowej na podbudowie.

Szczegółowa lokalizacja : w ciągu ulicy Włościańskiej , AM-21, obręb Strachocin,  własność Gmina Wrocław, Zarządzający ZDiUM

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: 
Sięgacze pozbawione są nawierzchni utwardzonej od początku lat 80-tych xx wieku. Istniejącą wtedy nawierzchnię zdewastowano podczas budowy infrastruktury WOD-KAN, a także w procesie gazyfikacji osiedla. Nigdy nie nastąpiło przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej po zakończonych inwestycjach.
Stan techniczny sięgaczy jest bardzo zły, szczególnie po każdym sezonie jesienno-zimowym. W trakcie budowy nawierzchni ulicy włościańskiej w latach 2001-2003 (inicjatywy lokalne) , nie uwzględniano sięgaczy.  Renowacja sięgaczy miała być uwzględniona przy okazji budowy nawierzchni ulicy kołodziejskiej /kmiecej/siewnej. W rezultacie zostały wyłączone z tej inwestycji z powodów finansowych.

 

Dalsze inwestycje miejskie w coroczne utwardzanie nawierzchni tych sięgaczy, są bezpodstawne z finansowego punktu widzenia. Przez 10 lat na remont i utwardzanie przekazano fundusze, które można było przeznaczyć na położenie nawierzchni z kostki betonowej.. Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):
1/. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu pieszych i drogowym.
2/. Znaczne oszczędności finansowe w długim okresie ( w budżecie miasta) . Przeznaczane fundusze na coroczne renowacje nawierzchni ziemistej są nieuzasadnione! 
3/. Należyte zakończenie inwestycji drogowych w tym obrębie osiedla  ( WŁOŚCIAŃSKA-KMIECA-SŁOMIANA-KOŁODZIEJSKA)

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, ZDIUM
Proponowany okres realizacji zadania: MARZEC 2014 – GRUDZIEŃ 2015

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów


Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem