• img4.jpg
 • img6.jpg
 • img2.jpg
 • img5.jpg
 • img3.jpg
 • img9.jpg
 • img8.jpg
 • img10.jpg
 • 12.jpg
 • img1.jpg
 • 23.jpg
 • 13.jpg
 • img7.jpg

 
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiadamia, że w bieżącym roku na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności rozpoczyna się wykonanie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiadamia, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) w bieżącym roku na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5- letnim (lata 2015-2019) – opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.
Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach oraz obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie m. Wrocławia odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
Mając powyższe na uwadze a także fakt, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Wydział Środowiska i Rolnictwa - w imieniu Prezydenta Wrocławia – sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli/posiadaczy lasów prywatnych i komunalnych o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w
miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem